De Brand Afdrukken E-mailadres

Tussen Udenhout en de bekende Drunense Duinen, ligt één van de gaafste restanten van het Brabantse broeklandschap: De  Brand (283 ha). Hier komt het grondwater  als kwel aan de oppervlakte, doordat het vanuit het zuiden op de Drunense Duinen stuit. Een laagleem zorgt ervoor, dat het gebied zelden droogvalt. Hoewel de jonge afwatering de Zandleij voor een zekere verdroging heeft gezorgd - voordien was de Brand 's winters geheel onbegaanbaar.

Broeklandschap
De Brand bestaat uit moerassen, diverse bostypen en schrale graslanden, een gebied van een subtiele schoonheid die zich niet een- twee- drie geeft.  Doordat  het niet overal even nat en voedselrijk is kent de Brand een afwisselende vegetatie. Op natte redelijk voedselrijke gronden kan elzenbroekbos ontstaan met waterviolier, veenmos, stijve zegge en zwarte bes in de in onderbegroeiing. Op de voedselarmeere gronden is daar het berken-elzenbroekbos. Dan zijn der nog de de (oudere) zomereiken met bosbes en adelaarsvaren eronder en de ruisende rechte populieren (peppels) langs  de zomen van de weilanden. Als tussenfase tussen opgaand bos en moeras treffen we wilgen/gagelstruweel en dikke rietkragen - op drogere stukken langs graslanden en slootkanten bloeien de gele hengel en echte koekoeksbloemen. Vanwege de kwetsbaarheid van vooral de moerasgedeelten mogen deze niet worden betreden ( zo dit al mogelijk is).

Te land, te water en in de lucht.
Een zo gevarieerd terrein kent ook een rijke fauna.Tientallen heidekikkers delen alle drassigheid met prachtigvette groene kikkers. Talrijke vlinders ( o.a. grote weerschijnvlinder, kleien ijsvogelvlinder, eikepage, boomblauwtje en koninginnepage), reeën en vogels ( waterral, sprinkhaanrietzanger, rietgors, kleine karekiet, kleine bonte specht, boomklever en wielewaal) vinden er elk wat wils...

In de Brand en de aangrenzende Nieuwe Tiend (westelijk) en Oude Tiend (zuidoostelijk) zijn geen gemarkeerde wandelroutes uitgezet.

 

Mee naar buiten.

Gert Brunink geeft u een fantastische natuurexcursie.

Kontakt: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.