Wandelen Afdrukken E-mailadres

In het natuurgebied De Brand is een mooie wandelroute uitgezet.

bos.jpg7 km - 2 uur
Markering: aanwezig.  Natuurexcursies Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Startpunt: parkeerplaats Schoorstraat tegenover Boslust
Bereikbaar: Bus 139 Den Bosch NS, Tilburg NS. Halte gemeentehuis(1.5 km), Fietsverhuur Tilburg-NS(7 km)
Horeca: Bij begin- en eindpunt
Bijzonderheden: lange broek en stevig (hoog) schoeisel wenselijk. Muggenspul niet vergeten.

Het groene pad rechts van de sloot in. Tot veertig jaar terug lag hier een afsluitboom met de naam ' Baronsvelden' (1) erop, verwijzend naar de vroegere bewoners van De Strijdhoef.

Na 500 m linksaf  de sloot over en het pad naar rechts volgen tot de afstluitboom van de "Brand".

Het weilandje oversteken, linksaf langs de boszoom (peppels) en na 50 m met het pad het bos in. Brug over en rechtsaf langs de in de jaren zestig gegraven Zandleij (2).
Door het hek linksaf langs weilanden. De begrazing van de Brand gebeurt door vee van de boeren uit de omgeving. Na 100 m rechts het bos induiken over een smal drassig pad, aan het eind linksaf het brede spoor op.

Rechts zijn goed de rabatten (3) (ruggen) te zien, zonder welke zo'n (zomer) eikenbos niet zou kunnen bestaan, terwijl links weiland en moerasbos elkaar afwisselen.

Zandkantse Leij (4) oversteken en pad volgen tot ( geasfalteerde) Landbouwweg ( de Oude Bosse Baan loopt iets verder langs de Drunense Duinen).

Hier rechtsaf en dan 700 m vlak voor een boerderiij met kastanjes rechtsaf. De Brand weer in (bordje).

Daarna lopen we langs natte graslanden (5) en wilgenmoerasbos(6).  In dit deel wordt een verschralingsbeheer gevoerd om de natuurlijke flora te stimuleren. De aanwezigheid van planten als waterviolier en holpijp wijzen op kwel. We steken de Zandkantse Leij over , gaan even naar links en vervolgens het bos in .

Aan het eind van het weilandje rechtsaf Zandleij oversteken en rechtsaf -  de rechterover toont een innemende afwisseling van graslanden en populierenrijen (7) . Enkele graslanden in de Brand zijn het afgelopen jaar licht bekalkt om de effecten van de zure regen te verminderen - pinksterbloemenbloei was het resultaat. Bij de brug linksaf langs een waterloop (echte koekoeksbloem). Na de afsluitboom van het natuurreservaat rechtsaf over de linkeroever van een waterloopje. Aan het eind opnieuw rechtsaf. Bij het weilandje zijn we weer bijna terug bij het beginpunt van de wandeling en gaan dus linksaf.